Si continueu utilitzant aquest lloc, accepteu les Condicions d'ús i la Política de privadesa associades. Utilitzem galetes per millorar la vostra experiència d'usuari, realitzar mesures de públic i permetre-us compartir contingut a les xarxes socials: consulteu la nostra Política de galetes per obtenir més informació. Feu clic al botó per donar el vostre consentiment.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Zones Urbanes Illes Balears

(CA): Poligons d'elements urbans del mapa topogràfic de les zones urbanes de les Illes Balearas a escala 1:1000. Inclou les versions inicials i les posteriors actualitzacions: Mallorca la major part de dades son de 2004 (excepte Manacor que son de 2009. També inclou les actualitzacions de Capdepera 2009, Llubí 2009, Montuïri 2009, Sencelles 2009, Sòller 2010, Santanyi 2010, Campanet 2012 i Fornalutx 2012. De Mallorca no es disposa dels nuclis dels municipis de Sant Llorenç, Palma i Llucmajor.Menorca son de 2005. També inclou Ciutadella 2012. Pitiuses son de 2005 y 2006 en algunes zones. També inclou Eivissa 2010 i Formentera 2010. Les capes s'han generat desde els originals en dgn, utilitzant una aplicació expresament dissenyada. Es considera que es una copia en continu dels arxius originals. A més d'un propòsit intrínsec de coneixement general, l'escala utilitzada en aquests mapes permet una perfecta utilització en els estudis d'ordenació del territori, urbanisme i càlculs per a les obres d'enginyeria, així mateix permet la planificació de ciutats, de recursos naturals i d'infraestructures, estudis per a l'explotació geològica i geofísica i càlcul i explotació dels jaciments ens general. A més és font de productes cartogràfics derivats i té aplicacions en diversos sectors tecnològics: telefonia mòbil, georreferenciació amb GPS, localització d'ocurrències de tràfic, estudis de mercat, explotació de les divisions administratives, simulació d'escenaris, etc. (ES): Poligonos de elementos urbanos del mapa topográfico de las zonas urbanas de las Islas Balearas a escala 1:1000. Incluye las versiones iniciales y las posteriores actualizaciones:Mallorca la mayor parte de datos son de 2004 (excepto Manacor que son de 2009. También incluye las actualizaciones de Capdepera 2009, Llubí 2009, Montuïri 2009, Sencelles 2009, Sóller 2010, Santanyi 2010, Campanet 2012 y Fornalutx 2012. De Mallorca no se dispone de los núcleos de los municipios de San Lorenzo, Palma y Llucmajor.Menorca son de 2005. También incluye Ciudadela 2012.Pitiusas son de 2005 y 2006 en algunas zonas. También incluye Ibiza 2010 y Formentera 2010.Las capas se han generado desde los originales en dgn, utilizando una aplicación expresamente diseñada. Se considera que es una copia en continuo de los archivos originales.Además de un propósito intrínseco de conocimiento general, la escala utilizada en estos mapas permite una perfecta utilización en los estudios de ordenación del territorio, urbanismo y cálculos para las obras de ingeniería, así mismo permite la planificación de ciudades, de recursos naturales y de infraestructuras, estudios para la explotación geológica y geofísica y cálculo y explotación de los yacimientos nos general. Además es fuente de productos cartográficos derivados y tiene aplicaciones en diversos sectores tecnológicos: telefonía móvil, georreferenciación con GPS, localización de ocurrencias de tráfico, estudios de mercado, explotación de las divisiones administrativas, simulación de escenarios, etc. (EN): Polygons of urban elements of the topographic map of urban Islands Balearas scale 1:1000. Includes early versions and subsequent updates:Mallorca most data are from 2004 (except for 2009 which are Manacor. Capdepera also includes updates to 2009 Llubí 2009 Montuïri 2009 Sencelles 2009 Soller 2010 2010 Santanyi, bell Fornalutx 2012 and 2012. De Mallorca is not has the core municipalities of San Lorenzo, Palma and Llucmajor.Menorca are 2005. It also includes Ciutadella2012.Pitiuses are 2005 and 2006 in some areas. It also includes Ibiza and Formentera 2010 2010.The layers were generated from the original dgn using a specifically designed application. It is considered to be a continuous copy of the original files.Besides an intrinsic purpose of general knowledge, the scale used in these maps allows a perfect use in studies of planning, urban design and calculations for engineering work also allows the planning of cities, natural resources and infrastructure studies for geological and geophysical operation and calculation and exploitation of archaeological sites generally. Besides being a source of mapping products and derivatives have applications in various technology sectors: mobile phones, GPS georreferenciació, location of occurrences of traffic, market research, exploitation of administrative divisions, role playing, etc..

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.